e-Boekhouden.nl

   

Reserveren  

   

Inlogformulier  

   

Beste leden van BVBZ,

Helaas moet ik jullie melden dat op grond van door de overheid genomen besluiten ter bestrijding van het Coronavirus ons clubhuis Bljarthuys De Dam vanaf nu tot en met in elk geval 6 april gesloten zal zijn. Alle activiteiten, dus zowel vrij spelen of oefenen als partijen in het kader van roosters zijn dus opgeschort. Dat is niet leuk, maar we hebben ons in het belang van de bestrijding van verdere verspreiding van het virus hier gewoon aan te houden. 
Wij bekijken momenteel op welke wijze het tijdelijk onmogelijk kan worden gemaakt om met uw tag in het clubhuis binnen te gaan.Maar we rekenen erop dat u zich loyaal en in het belang van een spoedige opheffing van deze maatregelen bij de gegeven situatie neer zult leggen. U gelieve dus niet naar het Biljarthuys te komen.
Namens het bestuur,
Jan Janssen
voorzitter
   
© BV Benthuizen-Zoetermeer