Het bestuur heeft na lange voorbereiding intussen de Privacyverklaring en het Verwerkingsregister van BVBZ vastgesteld. Daarmee voldoet BVBZ vanaf nu aan de eisen van de nieuwe privacywet.

In de stukken is vastgelegd dat BVBZ van zijn leden zo weinig mogelijk gegevens gebruikt en vastlegt. Dat doen we alleen met die gegevens die direct nodig zijn voor de ledenadministratie, de contributieheffing, het beheer van de toegangstags, de afrekening van consumpties, de verzending van de nieuwsbrieven en mails en de organisatie van interne roosters en andere activiteiten.

Na het einde van het lidmaatschap worden de gegevens zo snel mogelijk verwijderd. Persoonsgegevens van onze leden staan op de website alleen maar ‘achter’ de inlog, zodat derden die niet kunnen zien. Als leden klachten of vragen hebben over de verwerking van gegevens, kunnen ze die sturen naar (bvbenthuizenzoetermeer@gmail.com).
Voor belangstellenden zijn deze stukken op onze website te vinden onder “Contact’.

In de ALV van februari 2019 zal de leden de gelegenheid worden geboden tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen daarover.

Het bestuur,

Download [38.00 KB]