e-Boekhouden.nl

   

Reserveren  

   

Inlogformulier  

   

Beste leden van BVBZ,

 

Velen van jullie hebben zojuist ongetwijfeld geluisterd naar de maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van het coronavirus. Ik kan het daarom kort houden.

image.png

 

Het kabinet heeft besloten dat voor de periode tot en met in elk geval 19 januari 2021 een totale lock down geldt. Elke vorm van groepsvorming moet zoveel mogelijk worden beperkt en het aantal contacten ook. Binnensporten zijn verboden. Dat betekent dat we voorlopig helemaal niet kunnen biljarten. 

Vanaf 15 december 08.00 uur is de toegang tot het Biljarthuys niet meer mogelijk. Het is wat het is. Alle activiteiten zijn geannuleerd. We zullen de komende weken onze gezellige sport dus moeten missen.

Het bestuur wenst jullie allen en jullie gezinnen - ondanks de sobere setting - prettige en sfeervolle feestdagen en hoopt dat we elkaar snel in 2021 weer kunnen ontmoeten.

 

namens het bestuur,

Jan Janssen

voorzitter 

   
© BV Benthuizen-Zoetermeer